15508
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15508,bridge-core-3.1.7,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.4.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Om oss

Construction Number One Stockholm är ett byggnads- och projektföretag med stor samlad kompetens och erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm. Vi utför olika sorters entreprenadarbeten, från mindre nybyggen och renoveringsuppdrag åt privatkunder till mer omfattande byggnadsprojekt antingen i egen regi eller i samarbete med andra större partners. Vi utför arbeten i huvudsak inom Stockholmsområdet men har även möjlighet att åta oss projekt runtom i Sverige.

Totalentreprenad

Genom egen och inhyrd personal, dock alltid egen arbetsledning, genomför vi såväl totalentreprenader som begränsade entreprenader i egen räkning eller tillsammans med större samarbetspartners.

Nybyggnation

Vår verksamhet består till huvudsaklig del av byggnation av en- och flerfamiljshus och hyresgästanpassningar av kommersiella lokaler.

ROT-uppdrag

Vi arbetar även med renovering/om- och tillbyggnad av kök, badrum, tak och fasader på villor, lägenheter åt privatkund med sk ROT-avdrag.

Mer om oss…

Vi uppför nya byggnader och utför ombyggnation och renovering av befintliga byggnader och lokaler dels i egen regi, dels för fastighetsbolag och andra beställare och även för privatpersoner (ROT).


Vi åtar oss även projektledaransvar för större projekt.
Vi kan ombesörja och ansvara för hela processen genom att ta hand om ritningsarbete, projektering och genomförande av byggprojektet ända fram till slutbesiktningen.

 

Vi utför till huvudsak arbete i Stor-Stockholms området. Med utgångspunkt från Stockholm och Göteborg kan vi även tillsätta arbetsgrupper om 3-10 medarbetare som kan utföra uppdrag på andra orter i Sverige. Vi har löpande pågående projekt på olika orter runt om i Sverige.

 

Vi förvärvar, förädlar och försäljer även fastighets- och bostadsprojekt i egen regi. Volymtillväxt är inget självändamål för oss! Vi vill utveckla verksamheten tillsammans med våra kunder och beställare och i den takt som hög kvalitet och hållna leveranstider tillåter.

 

SAMARBETE I STÖRRE PROJEKT / MATERIAL

Vi samarbetar med andra entreprenörer och kan därigenom även ta på oss mer omfattande projekt. Vi har dock alltid egen arbetsledning i projekten! Vi har även samarbete med marknadsledande trävaru- och vitvaruleverantörer och kan därför erbjuda våra kunder och beställare fördelaktiga priser och villkor på sådana produkter.

Vår värdegrund

Flexibilitet

Praktisk problemlösning inom gällande regelverk

Vi kan konstruktion och regler och vet vad som går att göra!
Vi har tillgång till expertis inom ritning/projektering och upphandling och gällande lag- och avtalsregler för fastighets- och byggbranschen och även övrig juridik. Vi ”skräddarsyr” ert projekt efter önskemål med beaktande av gällande regelsystem.

Ödmjukhet

Vi utnyttjar samlad erfarenhet och kunskap

Vi lyssnar alltid på och samråder med beställaren och våra samarbetande partners innan vi med egen erfarenhet beslutar de olika stegen i byggprocessen! Teamet är starkare än individen!

Punktlighet

Vi håller alltid avtalad leveranstid

Tiden är en trång sektor i dagens samhälle. Uttrycket Tid är pengar gäller i högsta grad i byggbranschen, där logistik och samordning är centrala funktioner för ett optimalt resultat. Vi håller tiden, om vi så skall arbeta dag och natt inför slutbesiktningen!

ALLTID PÅ VÄG

DAG SOM NATT

Vår personal

Vi utför arbete med egen och inhyrd personal. Vi har alltid svensk arbetsledning och kan även på kundens begäran åta oss projektledaransvaret för större uppdrag. All vår personal har ID 06-certifiering för identifiering och säkrare personskydd. Vår personal är välutbildad och har stor erfarenhet av arbeten med fastighets- och byggnadsprojekt av olika slag. Vi har behörighet att utföra tätskiktsarbeten och sk heta arbeten. Vi arbetar fortlöpande med logistik, samordning och arbetsmiljöfrågor och värnar om säkerheten på alla våra arbetsplatser. Vi kan åta oss samordning av arbetet på arbetsplatser och har då möjlighet att bättre kontrollera arbetsmiljön och undvika olyckor och risker i arbetet. Vi utför dagligen kontroller av arbetsmiljön och personskyddet. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringslivs arbetsgivareförening Almega och är ett Auktoriserat Bemanningsföretag. Vi har även kollektivavtal med Byggnads mfl förbund genom medlemsskap i Byggföretagen.

Ulf Svenson
Verksamhet
Projektstyrning
Upphandling
Lukasz Zamkovski
Arbetsledning
Projektledning
Oscar Dahlin
Marknad
Ekonomi
Utveckling
Thomas Dahlin
Företagsledning
Utveckling
Kontakta oss för en diskussion om ert projekt och för referenser inom liknande projekt!

Projektmiljöer från genomförda projekt

Exempel på samarbeten och utförda entreprenader

Projekt Husbygge Ormbacka/Veddesta
I Järfälla har vi såsom underentreprenör till JSB Construction AB uppfört tre nya lägenhetshyreshus i 5 våningar. Entreprenad Stomkomplettering – omfattande montage/byggnation av väggar och tak.


Projekt Sickla Skola, Nacka

Entreprenad Stomkomplettering för NCC Sverige AB i deras projekt Sickla Skola.


Projekt ny gårdsfastighet

Vi uppför ny fastighet i KL-trä(Korslimmat virke) på innergård i Kv.Modellen, Karlberg, åt vår beställare MvB Öst AB, omfattande fullt färdig gipsentreprenad.


Projekt Daldockan, Södertälje

Vi har bemannat Byggmästargruppen Stockholm BMG ABs ROT-projekt Daldockan i Södertälje och utfört löpande byggarbete/gipsentreprenad för färdigställande av projektet


Projekt Bromma Gymnasium

I samarbete med Heving & Hägglund AB har vi på entreprenad uppfört ny skolbyggnad för matsal/lektionsändamål på innergården till Bromma Gymnasium. Entreprenad montage omfattande såväl fasader/utfackningsväggar som innerväggar och dörrar.

Projekt Sabbatsbergs sjukhus
I Locum projekt avseende ROT har vi bemannat Akrima Bygg ABs uppdrag omfattande en lokalanpassning vid entren.


Projekt Ekologicentrum, Uppsala

I samarbete med Heving & Hägglund AB har vi utfört ROT – uppdrag i deras uppdrag avseende teknisk upprustning och lokalanpassning i Ekologicentrum i Uppsala.


Projekt Nykvarn/Ströpsta

För Sizes Construction AB/SBB/Hemvist Ströpsta AB har vi löpande tillhandahållit bemanning för dess projekt totalentreprenad avseende uppförande av modulhus i Nykvarn.


Projekt Klamparen, Stockholm

In3prenör AB har anlitat oss för gipsentreprenad i projekt hyresgästanpassning/ ROT på Flemminggatan i Stockholm.


Projekt Kammaren och köket, Skogås

I samarbete med Byggmästargruppen Stockholm BMG AB har vi iordningställt och renoverat lägenheter med kvarboende hyresgäster.

Projekt Almåsa Havshotell, Västerhaninge
Vi har byggt en ny simhall och omklädningsrum i samarbete med Metrolit Byggnads AB på kursgård utanför Västerhaninge.


Projekt ROT Trångsund

Vi har bemannat Metrolit Byggnads ABs uppdrag avseende omfattande ROT-projekt i fastighetsbestånd för Huge Fastigheter i Trångsund, inkl. omhänderhaft uppdrag såsom projektledning.


Projekt Nya Auktionskammaren, Stockholm

I samarbete med Sh bygg, sten och anläggning AB har vi arbetat i utförandeentreprenad avseende projekt Uppsala Nya Auktionskammare, Södra Hamnvägen i Stockholm (bemanningsuppdrag).


Projekt Faunan, Tyresö

Oljibe AB har anlitat oss för att montera fasad på (KL trä), fönster och bygga fläktrum samt innerväggar i ett uppförande av en 5 våningars vårdboende i Tyresö centrum.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss oavsett vilken typ av projekt du ska genomföra. Vi är företaget med den breda kompetensen. Vi sätter alltid kundens behov i centrum och arbetar alltid hårt för att se till att alla kunder är nöjda med vårt arbete.

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi arbetar och för att diskutera ert projekt. Använd kontaktformuläret eller ring oss: Ulf 070-959 00 13, Oscar 073-9619008 eller Lukasz 070-9590058

 

Postadress
Construction No.1 Stockholm AB, Box 7720, 10395 Stockholm

 

Besöksadress
Färentunavägen 109, 179 75 Skå

    Namn (obligatorisk)

    E-post eller Telefon (obligatorisk)

    Ämne

    Meddelande